AANSPRAKELIJKHEID

Met enige regelmaat krijgt het Oranje Kruis vragen over de aansprakelijkheid van hulverleners. Een hulpverlener kan zomaar in een vreemde , nieuwe of soms angstige situatie komen. Het Oranje Kruis wil graag iedere hulpverlener een steuntje in de rug geven om ook daadwerkelijk hulp te verlenen. Onze aansprakelijkheidsverzekering is daarbij een belangrijk middel om onze steun te bieden.

Het Oranje Kruis heeft een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten voor al haar diplomahouders Eerste Hulp, Jeugd Eerste Hulp , instructeur Eerste Hulp en certificaathouders Eerste Hulp aan kinderen. Deze verzekering is persoonsgebonden en geldig in iedere situatie , waarbij de persoon ( in het bezit van een geldig diploma of certificaat ) op vrijwillige basis Eerste Hulp verleent. Een hulpverlener is met deze verzekering verzekerd tegen sancties die volgen uit foutief handelen van de hulpverlener met gevolgen voor het slachtoffer.  Evenals materiële schade toegebracht tijdens het verlenen van hulp.  

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb