Basis cursus

  Tijdens de cursus leert u wat u moet doen, maar ook wat u vooral moet laten. De cursus wordt gegeven door een arts en een instructeur Eerste Hulp. De nadruk ligt op de praktijk.
Om het oefenen zo 'echt' mogelijk te maken worden Lotusslachtoffers ingeschakeld.

 Onderwerpen die behandeld worden tijdens de cursus:

 • Vijf belangrijke punten bij het verlenen van eerste hulp
 • Stoornissen in het bewustzijn
 • Stoornissen van de ademhaling
 • Stilstand van de bloedsomloop
 • Ernstige uitwendige bloedingen
 • Shock
 • Uitwendige wonden
 • Brandwonden
 • Kneuzing en verstuiking
 • Ontwrichting en botbreuken
 • Oogletsels
 • Vergiftiging
 • Elektriciteitsongevallen
 • Letsels door koude
 • Letsels door warmte
 • Vervoer over korte afstand
 • Verband- en hulpmiddelen
 • Het menselijk lichaam

De cursus wordt afgesloten met een examen. U moet hiervoor minstens 16 jaar oud zijn. Het is echter mogelijk om eerder aan de cursus deel te nemen. Hiervoor dienen ouders schriftelijk toestemming te geven.
Het examen wordt onder toezicht van Het Oranje Kruis afgenomen door een examenteam, bestaande uit een arts, een instructeur Eerste Hulp en een Lotusslachtoffer. Het omvat een theoretisch en een praktisch gedeelte. De module EHBO bij kinderen zit ook in de basiscursus. Dit is conform de nieuwe richtlijnen.
Het Diploma Eerste Hulp (voorheen eenheidsdiploma EHBO) is 2 jaar geldig en wordt telkens voor 2 jaar verlengd.

Verlenging diploma

Het Diploma Eerste Hulp is twee jaar geldig en kan worden verlengd wanneer de houder naar het oordeel van een daartoe bevoegde beoordelaar aan de gestelde eisen van competentie voldoet. Jaarlijks moeten hiervoor 4 verplichte herhalingslessen worden gevolgd.
Bevoegde beoordelaars zijn:

 1. Instructeurs Eerste Hulp (cq kaderinstructeurs) die tevens NRR- erkend
  reanimatieinstructeur zijn, dan wel
 2. Instructeurs Eerste Hulp/ kaderinstructeurs in gezamenlijkheid met een NRR- erkende reanimatieinstructeur

De basiscursus EHBO wordt alleen gegeven bij voldoende deelnemers, ( voor 2023 gaat deze door) 

Cursusprijs:        € 175,00 (inclusief lesboek en verbandmateriaal )
Aantal lessen:   10 avonden  (inclusief reanimatie en AED en examen)

Locatie en tijd: Sportcentrum Leek, de Schelp 35 9351 NV Leek   19.30 - 22.00

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb