Evenementen/hulpverlening

EHBO is bij een evenement bijna niet meer weg te denken. In vele gevallen worden er door gemeentes en verzekeringsmaatschappijen voor de vergunningen de eis gesteld dat eerste hulpverleners aanwezig dienen te zijn.

EHBO vereniging Leek beschikt over een actieve groep leden die inzetbaar zijn om preventief en actief bij uw evenement aanwezig te kunnen zijn. Jaarlijks wordt de vereniging gevraagd om bij een evenement aanwezig te zijn. Dit zijn zeer uiteenlopende evenementen, zoals schoolsportdagen, wandeltochten, wielerevenementen, paardensportevenementen, survivaltochten, atletiek- en turnwedstrijden etc.  In principe zal het zo zijn dat er twee eerste hulpverleners aanwezig zijn maar bij grotere evenementen kunnen dat er meer zijn. 

Wij verzoeken u uw aanvraag tot uiterlijk 3 weken voor de gewenste datum bij ons in te dienen om onze mensen in te kunnen plannen. Het kan echter voorkomen dat wij soms niet genoeg mensen voor uw dienst kunnen krijgen. Dit gebeurt echter zelden.

U kunt hierover contact opnemen met de evenement coördinatoren Jan en René van Velzen van de vereniging via telefoonnummer 06-48672816  / 06-55897473

De kosten zijn verdeeld in tariefgroepen 

Tarieven per uur/per 2 hulpverleners                                                                       

Dag tot 18.00 uur                                                 € 18

Avond 18.00-00.00 uur                                     € 22,-

Nacht ná 0.00 én

Feestdagen (hele dag)                                         € 26,-

Om uw aanvraag goed te kunnen beoordelen, hebben wij de volgende gegevens nodig:

  • Datum en tijdstip van het evenement;
  • De locatie;
  • Wat voor soort evenement (sport kinderen/volwassenen, attracties etc. );
  • Aantal deelnemers en het aantal te verwachten bezoekers of toeschouwers;
  • Of er een EHBO ruimte of passende locatie aanwezig is waar slachtoffers rustig kunnen worden opgevangen. (Dit is geen vereiste, maar soms wel belangrijk);
  • Wie is de contactpersoon. Naam, telefoonnummer en e-mailadres. Is de contactpersoon ook aanwezig tijdens het evenement?
  • Met wie kan de betaling worden geregeld.
  • Bijzonderheden waar wij rekening mee moeten houden.

"Op gevaar letten" (voor uzelf en de omstanders) Dit is een van de 5 punten van de EHBO. Mochten er tijdens een evenement niet voldoende maatregelen getroffen zijn door de organisatie om gevaar uit te sluiten, dan zullen wij dit kenbaar maken. Als gemaakte afspraken niet worden nagekomen of de veiligheid is niet of onvoldoende gegarandeerd, dan kunnen wij afzien van medewerking. Hiervoor vragen wij uw begrip. Voorkomen is immers beter dan genezen.