ALGEMENE VOORWAARDEN

De aanvraag voor onze inzet bij een evenement moet minimaal 4 weken voor het evenement ingediend zijn.

Mochten wij de bezetting niet rondkrijgen dan krijgt u daar op tijd bericht van.

De organisatie zorgt voor een passende locatie, ruimte of tent, waar potentiële slachtoffers rustig kunnen worden behandeld.

De EHBO-post moet zijn voorzien van een tafel, minimaal 2 stoelen , voldoende verlichting en water. ( stromend of in flessen)

Van de organisatie wordt verwacht dat de EHBO-ers in redelijke mate worden voorzien van eten en drinken. Ze zijn hier op vrijwillige basis.

Wij zorgen voor duidelijke herkenbare en gecertificeerde EHBO-ers. Zij nemen verbandmateriaal en een AED mee.

Wij komen standaard met 2 personen. Bij grotere evenementen wordt dat , in overleg met de organisatie, uitgebreid met extra personen.  Richtlijn hierbij is 2 personen per 1000 aanwezigen.

Indien er veel (verband) materiaal wordt verbruikt, wordt dit in rekening gebracht.

De voorwaarden van de algemene vordering gegevensbescherming zijn van toepassing. Wij behandelen de aan ons verstrekte gegevens zo discreet mogelijk.

Wij onderschrijven de Veldnorm Evenementenzorg en houden ons aan de bevoegdheden en richtlijnen die daar in staan.